Schrijf jouw beste column en wie weet staat deze morgen in Metro

Jury stemmen
  • Politiek

    Dit is wat het publiek wil dat een burgemeester doet'', zegt burgemeester Michael Bloomberg. In een peiling staat het verbod op grote cola's bovenaan, gevolgd door badeendjes in alle vijvers in New York op twee, een webcam in de slaapkamer van de burgemeester op drie, het bestrijden van criminaliteit op vier en tot slot muziekles voor zwervers op vijf. Mijn favoriete item, muziekles voor zwervers, is op de laatste plek belandt door het effectieve deportatie beleid in New York van zwervers naar de buitenwijken. En waarom zou je zwervers muziekles geven als je ook kinderen op straat kan laten spelen.

    Het verbod op grote cola's houdt in dat er geen eenheden groter dan 0,45 liter verkocht mogen worden. Dit om overgewicht tegen te gaan. De brancheorganisatie voor dranken fabrikanten betiteld het voorstel als: “Zinloos”, aldus een woordvoerder van de New York City Beverage Association. Hij meent dat de stad oplossingen moet zoeken die wèl werken tegen overgewicht. Als voorbeeld noemt hij opnemen van het “buitenproportioneel nuttig van cola” als aandoening in de DSM, het handboek voor psychologen. Cola kan daarmee op recept worden voorgeschreven aan mensen die teveel cola drinken en liever nog, aan mensen die te weinig cola drinken. Op dit moment buigt een speciale commissie, waar vertegenwoordigers van de self inflating condoom industrie, de kabouter- en de kleilobby zitting in hebben, zich zeer kritisch over dit voorstel.

    Burgemeester Bloomberg beraadt zich ondertussen op een geschikte strafmaat voor overtreders van de nieuwe wet. Gedacht wordt aan het verplicht laten afsluiten van een zorgverzekering door overtreders.

    Overigens heb ik al een oplossing bedacht om de wet te kunnen omzeilen, namelijk twee gestapelde eenheden van 0,45 liter, met in elke eenheid een rietje. Oplossingen in plaats van verboden, dát is waar een burgemeester zich mee bezig moet houden.