Schrijf jouw beste column en wie weet staat deze morgen in Metro

Jury stemmen
  • Geslaagd onderwijs

    Gezucht, gesteun, gekras van pennen: eindexamens. De meeste klasgenoten begonnen zes jaar geleden hun vwo-opleiding aan het Picasso Lyceum in Zoetermeer. Ikzelf bleek vier jaar geleden sneller te leren dan op mijn vorige school de bedoeling was. Hoewel paradoxaal dat snel leren op school een probleem kan zijn, zijn om die reden door het hele land klassen voor hoogbegaafden opgezet.
    Momenteel werkt het Ministerie van Onderwijs aan buitenschoolse activiteiten voor hoogbegaafde jongeren. Het probleem is echter dat veel scholen streven naar een eenheidsworst die voor veel leerlingen een brug te ver is. Hoe kunnen buitenschoolse activiteiten compenseren voor de dagelijkse uren die je vanwege de aanwezigheidsplicht (formeel: leerplicht) moet doorbrengen in een omgeving waar jij als persoon niet welkom bent? Ook op scholen met hoogbegaafdenonderwijs wordt soms de denkfout gemaakt dat er sprake is van een homogene groep, nu niet de gehele vwo-populatie maar hoogbegaafden.
    Maatwerk wordt op basisscholen steeds gewoner dankzij Weer Samen Naar School, maar is op middelbare scholen nog steeds taboe. Het Picasso Lyceum bewijst dat maatwerk haalbaar is. Een groep bestaat uit individuen en je doet hen tekort door hen als eenheid te benaderen. Daarom doen de docenten hun uiterste best om voor iedere leerling afzonderlijk een optimaal klimaat te creƫren om zich te ontplooien, zelfs als dit onconventionele stappen vereist. Het motto van het Picasso Lyceum is talenten ontwikkelen tot prestaties. Het is zich er echter sterk van bewust dat cijfers niet zaligmakend zijn en dat om goede cijfers te halen een leerling goed in zijn vel moet zitten. Dat was ook de aanleiding dat ik onverwacht vorig jaar al in zeven vakken examen deed. Dankzij de flexibiliteit van de docenten en, omdat ik nog geen vwo-diploma heb, ook van de Universiteit Leiden ga ik dit jaar ook mijn propedeuse informatica halen.
    Geslaagd!, kan ik binnenkort van de daken schreeuwen, maar ik schreeuw veel liever van de daken dat onze docenten erin geslaagd zijn mij en mijn klasgenoten de ruimte te geven ons te ontwikkelen tot gelukkige en zelfbewuste volwassenen. Het is werken in de marge om maatwerk te bieden aan leerlingen voor wie op de meeste scholen geen ruimte is. Hoogbegaafden, maar ook leerlingen met leerproblemen, topsporters en iedereen die op een manier net niet doorsnee is. Om als docent op het Picasso te werken, moet je ook net niet helemaal doorsnee zijn. Je moet uitzonderlijk open minded en welwillend zijn. Het is het soort mensen dat mens is en niet bang is om dat te laten zien. Het soort mensen dat wat mij betreft een lintje zou moeten krijgen.